Οι φύτρες που καλλιεργούνται στην εταιρία μας αναπτύσσονται σε ειδικό υπόστρωμα. Η καλλιέργεια πραγματοποιείται χωρίς προσθήκη χημικών ή βελτιωτικών, με την ανάπτυξη των φυτρών, σε πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας & αερισμού. 


Our sprouts cultivate in a natural growing medium. Important environmental factors like temperature and moisture are automatically adjusted to the appropriate level to ensure correct cultivation. We don't use any form of chemical additives, just water and sunlight.